מדיניות הפרטיות

עדכון אחרון: 3 באפריל, 2024

אנו, לאסט פרייס בע"מ, יחד עם החברות בקבוצה (להלן, ביחד: "לאסט פרייס", "החברה" או "אנו"), מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)", "הלקוח(ות)" או "אתה") באתר שלנו בכתובת https://www.lastprice.co.il או בכל כתובת-משנה אחרת (להלן, ביחד: "האתר"), ובשירותים שלנו (כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש), ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף במסגרות אלו. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו עומדת הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בעת השימוש באתר ובשירותים.

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומתנאי השימוש, ולמונחים המופיעים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק https://www.lastprice.co.il/Privacy (להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

שים לב:

 • בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באתר ובשירותי החברה ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או בעצם ביצוע הזמנה באתר, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש למטרות המפורטות במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש באתר ו/או בשירותים. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
 • יובהר כי לצורך שימושך באתר ובשירותים, הנך עשוי לספק לנו מידע אישי (כמפורט להלן). הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • הנך מסכים בזאת לקבל מהחברה הודעות (לרבות הודעות הנשלחות באמצעות דוא"ל, אפליקציות מסרים (לרבות WhatsApp ו-(SMS, לרבות עדכונים, הודעות פרסומיות (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הודעות הקשורות השירות (כגון אישורי תשלום ועדכונים) ו/או הודעות בדיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או הודעות שיווקיות ממוקדות. הודעות אלו ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שסיפקת לנו.

מי אנחנו: אנו חברת לאסט פרייס בע"מ, ח.פ. 516505500, כתובת: רוז'נסקי 14, ראשון לציון.

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected]. נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

1. איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך ?

כאשר אתה משתמש באתר ו/או בשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע הבאים:

מידע אישי (קרי מידע אשר מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי, ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש). מידע זה נאסף על ידינו באופן הבא :

מידע הנאסף באופן ישיר:

 • פתיחת חשבון: מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת טופס פתיחת החשבון באתר, כגון: שם מלא, סיסמא שתוצפן ללא גישה ישירה לנתונים על ידי מי מהעובדים, כתובת מייל, כתובת מלאה ומספרי טלפון לרבות של מקבל ההזמנה. כמו כן, ניתן אך לא חובה, לציין את המין ותאריך הלידה. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף.
 • באפשרותך לפתוח חשבון לשימוש באתר באמצעות חשבונך הקיים בפלטפורמות צד ג' (למשל, באמצעות חשבונך בגוגל) (להלן: "פלטפורמת צד ג'"). אם בחרת לפתוח חשבון באתר באמצעות פלטפורמת צד ג', אזי פלטפורמת צד ג' תספק לנו גישה למידע אישי מסוים המאוחסן בפלטפורמת צד ג'. אנו אוספים מחשבונך בפלטפורמת צד ג' את שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך בלבד. אנו עשויים לעדכן בעתיד את סוגי המידע האישי שנאספים על ידינו מפלטפורמת צד ג'. החברה עשויה לאסוף את המידע הנ"ל או כל חלק ממנו כדי להשיג את המטרות המפורטות במדיניות זו. הנך מסכים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר על ידי החברה למטרות המפורטות במדיניות זו, אף לאחר שהקישור בין חשבונך בפלטפורמה פוקע, מכל סיבה. החברה אינה אחראית על מדיניות שמירת, איסוף ושימוש במידע האישי שלך אשר נוקטת הפלטפורמה הרלוונטית. לבירור פרטים אלה עליך לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה הרלוונטית. אם אינך מסכים לפרקטיקות אלו, אנא אל תפתח חשבון באתר באמצעות חשבונך בפלטפורמת צד ג'.
 • מידע הנאסף במסגרת השימוש בשירותים: אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בשירותים (למשל באמצעות רכישה באתר), לרבות מידע לגבי תוכן הזמנות, כתובת למשלוח, אמצעי התשלום, העדפות המשתמשים, סל הקניות, ניצול הטבות, קרדיטים ונקודות וכיו"ב. שים לב, ככל שתבצע יותר הזמנות באמצעות האתר, החברה תצבור מידע על הרגלי רכישה ומוצרים שנרכשו. שים לב: ככל שתמסור לנו במהלך שימושך בשירותים מידע על אודות צד שלישי (לדוג': פרטי בן משפחה על מנת לאפשר משלוח של הזמנה), הנך מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלת את כלל ההסכמות הנדרשות מאותו צד שלישי על מנת להעביר לנו את המידע הרלוונטי וכי ניתנה לו ההזדמנות לעיין במדיניות פרטיות זו.
 • פרטי קשר: אנו עשויים לאסוף מידע אישי במסגרת טופס יצירת קשר באתר ובכל פנייה שלך אלינו באתר, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד וכל תוכן שתבחר למסור במסגרת הפניה אלינו. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע אישי נוסף במסגרת טופס יצירת קשר באתר.
 • התקשרויות: אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך אשר תמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו (לרבות לצרכי תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מתן משוב לחברה, שירות המכירות וכיו"ב), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות הדואר האלקטרוני, באתר, בטלפון, באמצעות יישומון WhatsApp, או בכל אמצעי תקשורת אחר.
 • רשימת התפוצה: ככל שתחבר להירשם לרשימת התפוצה שלנו (כמפורט להלן), אנו נאסוף מידע אישי שתספק לנו כחלק מההרשמה לרשימת התפוצה, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
 • תשלומים: על מנת לבצע רכישות באתר או להשתמש בשירותים מסוימים, תידרש למלא פרטי כרטיס אשראי ותעודת זהות לצורך התשלום. ניתן יהיה לבצע תשלום באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים (להלן: "ספקי שירותי סליקה", כמפורט בתנאי השימוש), המאפשרים למשתמשים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות אמצעי תשלום שונים. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד ובאופן מאובטח. החברה מקפידה לעבוד עם Payment gateways המאושרים על ידי מנפיקי כרטיסי האשראי בארץ, וכאלה עובדים בטכנולוגיית PCI-DSS. הנתונים המועברים חזרה לחברה ונשמרים אצלה כוללים טוקנים לשימוש על ידי החברה בלבד.
 • מימוש הטבות: בעת מימוש הטבות באתר אושר הוענקו לך על ידי צד שלישי, אנו עשויים לאסוף מידע רלוונטי על אודותך, למשל שם וטלפון, ולהעביר מידע זה לצד השלישי אשר העניק לך את ההטבה וזאת על מנת ליידע את הצד השלישי על מימוש ההטבה על ידך.
 • מועדון לקוחות: לצורך הרשמה למועדות הלקוחות "מועדון הפלוס+", אנו נאסוף כל מידע אישי שתמסור לנו כחלק מהצטרפותך למועדון, לרבות שם פרטי, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.
 • תוכנית השותפים: ככל שתבחר להצטרף ל"תכנית השותפים" שלנו, כמפורט באתר בכתובת: https://www.lastprice.co.il/Affiliate , אנו נאסוף כל מידע אישי אודותך אשר תמסור לנו כחלק מההצטרפות לתכנית השותפים וכן מידע רלוונטי הקשור לפעילותך.
 • תוכן גולשים: האתר עשוי להכיל תכנים הניתנים לחברה ממשתמשי האתר, למשל חוות דעת ודירוגים (כמפורט בתנאי השימוש). כמו כן, המשתמשים עשויים לכלול מידע אישי במסגרת התוכן שמפורסם על ידם באתר. כל תוכן הגולשים עשוי להיות חשוף לציבור ו/או למשתמשים אחרים, וכן, ככל שתבחר לכלול מידע אישי של צד שלישי, כחלק מתוכן הגולשים, הנך מאשר כי השגת את כל ההסכמות הנדרשות על מנת שמידע זה יפורסם באתר.
 • קורות חיים: ככל שתחבר להגיש קורות חיים למשרה המפורסמת באתר באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, אנו נאסוף כל מידע אישי על אודותך שתבחר למסור לנו כחלק מתהליך גיוסך לחברה, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וקורות חיים. שים לב כי אנו עשויים לאסוף מידע דומה על אודותיך ממקורות פומביים, כמו רשתות חברתיות ומאגרי מידע פומביים. המידע האישי שייאסף כחלק מהליך גיוסך לחברה, לרבות מידע אישי הכלול בקורות החיים שלך, יעובד על ידי מחלקת משאבי אנוש ו/או הנהלת החברה, למטרות הערכה ויצירת קשר עמך בקשר להליך הגיוס. אם הינך מגיש מועמדות לעבודה עבור צד שלישי, אתה מאשר כי הצד השלישי מודע למדיניות פרטיות זו ונתן את הסכמתו לעיבוד המידע האישי שלו על ידי החברה.

מידע אישי שאנו עשויים להפיק לגביך:

כאשר אתה משתמש באתר ו/או השירותים, הנתונים והמידע שאנו אוספים לגביך (למשל, הרכישות שביצעת) מעובדים באמצעות כלי בינה מלאכותית על מנת להפיק תובנות אשר יאפשרו לנו להעניק לך פרסומות והטבות ממוקדות ומותאמות באופן אישי. משכך, אנו עשויים להסיק מידע על העדפותיך ומוצרים ושירותים אשר לדעתנו עשויים לעניין אותך או להתאים לצרכיך.

מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה

 • מזהים: כאשר אתה משתמש באתר או בשירותים, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך (או כתובת ה-MAC, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידנו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification או Apple's Identifier for Advertisers) לצרכים דומים ולצרכי פרסום ממוקד.
 • נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך באתר, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי, לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP, סימני GPS ומידע דומה אחר.
 • מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש, משתמש ומדפדף באתר, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך בשירותים, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן ביחד: "מידע טכני והתנהגותי").
 • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics ו-פייסבוק, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר באופן כללי.

לתשומת ליבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (כמפורט להלן בסעיף 12).

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי, ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

2. כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך ?

אנו משתמשים במידע שאינו אישי:

 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי המיועד לשימושנו הפנימי, ובין היתר על מנת שנוכל לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות, תוך הבנה טובה יותר של קהלי היעד שלנו;
 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח של שירותינו;
 • בכדי להבין כיצד משתמשים בשירותינו ולשם התאמה, פיתוח ושיפור השירותים והמוצרים שלנו;
 • על מנת לשתף פעולה עם רשתות פרסום ומתווכי פרסום כדי להציג במכשירים שלך מודעות פרסומיות אודות השירותים וכדי לעזור לנו ולשותפינו לקבל החלטות טובות יותר, המבוססות על תחומי העניין שלך, לגבי המודעות המוצגות לך ו-כדי להתאים את השירותים לצרכיך ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך כשאתה משתמש בשירותים.

אנו משתמשים במידע אישי:

 • לספק לך את השירותים, לרבות ביצוע הזמנות;
 • לתקשר עמך באמצעות יישומון ה-WhatsApp ובאמצעים דומים, לרבות הודעות מבוססות מיקום;
 • להתאים, לפתח ולשפר את השירותים באופן אישי לצרכיך;
 • להציע הצעות, הטבות או הנחות בהתאם להרגלי הקנייה של המשתמש;
 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו, ובין היתר על מנת שנוכל לאמת את זהותך בעת התחברות לחשבונך;
 • לצורך אימות פרטים, וכן לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה;
 • לשלוח לך הודעות שירות לגבי חשבונך (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות-פוש), למשל אם לחצת על קישור לאיפוס סיסמה;
 • כדי ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים, לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם השירותים, לצורך אספקת השירותים והשבה לשאלות של המשתמשים, וכן על מנת ליצור עמך קשר בנוגע להליך המועמדות למשרה;
 • כדי להציג את תוכן הגולשים באתר;
 • כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לשירותים וכיוצ"ב באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני,SMS , הודעות פוש, הודעות WhatsApp או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה). ניתן לבטל את ההרשאה לקבל הודעות פרסומיות באמצעות שינוי ההגדרות בחשבון, פניה אלינו באמצעות דוא"ל או באמצעות בחירה באפשרות של "הסרה";
 • כדי ליצור קמפיינים פרסומיים רלוונטיים המקדמים מוצרים ושירותים שלנו ושל שותפינו העסקיים, שלדעתנו יעניינו אותך ויהיו בעלי ערך עבורך, באמצעות שותפים כמו Google ו-Facebook, ואגב כך ייתכן ונעביר לפלטפורמות פרסומיות אלו מידע אישי מוגבל במטרה לייצר קמפיינים פרסומיים, איכותיים וממוקדים;
 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, בין היתר בתחומי הכלכלה ההתנהגותית, המיועדים לשימושינו ולשימושם של שותפינו (לדוגמא, אנו עשויים להעביר מידע אנונימי וסטטיסטי המבוסס על שימושך בשירותים למכוני מחקר, ארגונים ועמותות רלוונטיים);
 • כדי לקבל מידע ביחס למיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) של המחשב או המכשיר ממנו אתה מחובר לאינטרנט בעת השימוש בשירותים, וזאת על מנת שנוכל לדעת את מיקומך הכללי וכן לצרכי פרסום ואבטחת מידע;
 • אחסון וניהול המידע במאגרי המידע של החברה לצורך מתן השירותים;
 • לצרכינו האדמיניסטרטיביים;
 • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו;

3. זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות או לעדכן את המידע האישי שסיפקת לנו, תוכל לעשות זאת באמצעות "תיק הלקוח האישי" אשר מצוי בחשבון שלך בלינק: https://www.lastprice.co.il/Register, או לחלופין, תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת הדוא"ל: [email protected] ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

בנוסף, ככל שאתה סבור כי השימוש שאנו עושים במידע האישי אודותיך פוגע בפרטיותך והנך מעוניין להגבילו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת הודעה לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת לעיל וככל שנוכל לעמוד בדרישתך מבלי לפגוע במתן השירותים שניתנים לך נפעל לעשות כן (ככל שדרישתך תגרום לכך שלא נוכל לספק לך את השירותים, תהא זכאי כמובן להפסיק את התקשרותך עמנו).

שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין, לתקן או למחוק את המידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.

4. לכמה זמן אנו שומרים על המידע האישי שלך ?

ככלל, אנו שומרים את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור או ככל שמותר לנו על פי דין. שים לב כי מידע שאינו אישי יישמר על ידינו ללא מגבלה ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 • אנו שומרים עותק אחד של כלל המידע שנאסף אודותיך כגיבוי, וזאת למשך 7 שנים לפחות. לתשומת ליבך, הגיבוי מוצפן והרשאות הגישה למידע המצוי בגיבוי זה מוגבלות לעובדי החברה על בסיס הצורך לדעת בלבד.
 • ייתכן ונצטרך לשמור מידע אישי אודותיך לתקופה ארוכה יותר במקרה של תביעה משפטית או אם אנו נדרשים לכך על פי כל דין.
 • מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש שלך בשירותים יכול שיישמר בשרתים שלנו ללא מגבלת זמן ונוכל לעשות בו שימוש ללא מגבלה.

5. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

ככלל, החברה לא חולקת את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. עם זאת, אנו עשויים לעשות כן על מנת:

 • לספק לך את השירותים. לדוגמא: על מנת למלא הזמנה שביצעת באמצעות האתר, אנו עשויים להעביר מידע אישי על אודותיך לספקים, יבואנים, יצרנים, חברות שליחויות וכל צד שלישי אחר הנדרש לשם מילוי הזמנתך ואספקת המוצרים הרלוונטיים והשירותים הנלווים למוצרים;
 • לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן) המאושרים על ידנו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם), וזאת אך ורק לשם אספקת השירותים המבוקשים על ידנו, ולא לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן החוקים להגנה על מידע אישי מספקים הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבישראל, אולם אנו נשתמש רק בחברות שיכולות לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת;
 • לשלוח למפרסמים ורשתות פרסום נתונים הדרושים לשם יצירת פרסום ממוקד ורלוונטי עבורך;
 • לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;
 • לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
 • לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
 • להשיב לתביעות, דרישות או טענות;
 • להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של לקוחותיה או של הציבור הרחב;
 • לאפשר מקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או
 • על פי אישור מפורש ממך לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. ספקי שירות חיצוניים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי.

החברה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים, אך זאת לצורך אספקת השירותים לחברה בלבד. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי. ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת.

ספקי השירות החיצוניים של החברה כוללים, בין היתר, את השירותים הבאים:

 • שירותי תשתית ענן, ניהול ואבטחת נתונים – MongoDB Atlas, LiveDNS, Sophos, Cloudflare, Matrix
 • שירותי תשלום וסליקה – Zcredit, Credit2000, Bit, GamaPay, HooxPay
 • שירותי מידע ממשלתי – בנק ישראל, Gov.IL (מאגר מידע ממשלתי), משרד התקשורת (מאגר "אל תתקשרו אליי"
 • ספקי הובלה, לוגיסטיקה והפצה – Focus Logistics, HFD, עומר הפצה ולוגיסטיקה, תבל לוגיסטיקה
 • ספקי שליחת הודעות PUSH ("דחיפה" - לרבות מסרון SMS, אי-מייל) - ActiveTrail, Office365

7. ספקי שירותי סליקה

אתה רשאי לבצע תשלומים באתר באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט בתנאי השימוש), המאפשרים למשתמשים לבצע תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש באמצעי תשלום מסוימים (למשל, פרטי כרטיס האשראי או חשבון ה-Google Pay שלך). שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים אינו נשמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד. מובהר בזאת כי שימושך בתשלום באמצעות ספקי שירותי הסליקה מחייב אותך לעמוד בהוראות התנאים של ספקי שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש, וכי שימושך בשירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד על כל המשתמע מכך. בטרם שימושך בשירותי הסליקה, אנא קרא את התנאים, לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או ספקיה אינם אחראים למעשים או למחדלים של ספקי שירותי הסליקה. השימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד והנך מאשר שאתה נוטל על עצמך את הסיכונים בביצוע עסקאות כלשהן באמצעות ספקי שירותי הסליקה.

8. אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

קישורים מסוימים בשירותים שלנו (לרבות באתר) יאפשרו לך לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות (ראה הגדרה להלן) לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך.

אנו עושים מאמצים סבירים על מנת שהקישורים באתר יובילו אותך לאתרים או שירותים אמינים אשר החברה בחרה להציג באתר אך ורק לנוחיות המשתמשים. עם זאת, יובהר כי החברה אינה אחראית לשימושך בקישורים אלה, ואינה קשורה לאתרים או שירותים אלה ו/או למדיניות הפרטיות של השירותים של אתרים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך הבלעדית. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו).

רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

9. אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך כמשתמש בשירותינו (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, וזאת על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. יחד עם זאת, יובהר כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ולכן איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה או שימוש לא מורשה למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה או שימוש לא מורשה כאמור ולתוצאותיו.

10. קטינים

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, על מנת להשתמש באתר ו/או בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). במקרים בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בשירותים ו/או באתר, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

11. עוגיות וטכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), web beacons, pixels, flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות המאחסנות מידע מסוים על המחשב או המכשיר שבאמצעותו אתה נכנס לאתר שלנו. טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו, בין היתר, להפעיל מאפיינים מסוימים של השירותים שלנו באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), לשפר, להקל ולפשט את חוויית הגלישה והשימוש שלך באתר, להציע לך פרסומות ממוקדמות (לרבות בפלטפורמות של צדדים שלישיים וכן במכשירים שאינם המכשיר ממנו אתה משתמש באתר) לאסוף סטטיסטיקות אודות השימוש שלך באתר שלנו, לאסוף מידע טכני והתנהגותי (אנונימי) ועוד. החברה ו/או ספקי השירות שלנו, עשויים להשתמש גם בקבצי עוגיות זמניים (אשר יפוגו ברגע שתסגור את הדפדפן) או עוגיות קבועות (אשר נשארות במערכת שלך עד למחיקתן).

ניתן לנטרל את טכנולוגיות מעקב אלו. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם תשנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת שלך בעת השימוש בשירותים שלנו תהיה מוגבלת.

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.

לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

בקישורים הבאים תוכל למצוא הנחיות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות בדפדפני אינטרנט נפוצים:

לידיעתך, אנו משתמשים בין היתר ב- Google Analytics כספקית שירות המבצעת עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים באתר, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

12. דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטי הקשר שנמסרו לנו מרצונך (כולל, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה וכן כדי לספק לך מסרים שונים, לרבות מסרים פרסומיים הקשורים למוצרים ולשירותים הנוכחיים ו/או העתידיים שלנו, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982), הטבות ומסרים אודות שירותים של צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, הודעות פוש, הודעות WhatsApp או בכל אופן מקוון אחר.

באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת [email protected] או באמצעות מילוי אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.

כמו כן, אתה יכול לבטל את האפשרות לקבל הודעות פוש מאיתנו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך או באמצעות שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר ממנו אתה משתמש באתר.

13. העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

החברה רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת ליבך, החברה רשאית להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה.

ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

14. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה מעת לעת. אנו נודיע לכלל המשתמשים באתר ו/או בשירותים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות זו בדף הבית של האתר ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור, ככל שנמסרה לנו, במסגרת השימוש באתר ו/או השירותים. שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר שלנו או נשלחה בדואר אלקטרוני ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמתך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

15. שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected].

חזרה למעלה

זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה

במשלוח הטופס אני מסכים לקבל לכתובת המייל שלי פרסומות ועדכונים מאתר לאסטפרייס.