תנאי שימוש ותקנון האתר

עדכון אחרון: 26 ביוני, 2024

דרכים למתן הודעת ביטול

- טופס פנייה ממוחשב ייעודי לביטול עסקה
- מוקד השירות 1-700-70-80-89 בשעות הפעילות,
- הודעה בדוא"ל אל [email protected]
- בפנייה בדואל או אל מוקד השירות נא ציינו שם מלא ומס הזמנה
- הודעה בכתב לכתובתנו רוזנסקי 14 ראשלצ - בפנייה בכתב יש לציין שם מלא ומספר תעודת זהות

אנו, חברת לאסט פרייס בע"מ (להלן: "לאסט פרייס", "החברה" או "אנו") מברכים אותך (להלן: "המשתמש(ים)" או "הלקוח(ות)" או "אתה") על שימושך באתר האינטרנט שלנו בכתובת https://www.lastprice.co.il, לרבות כל כתובת-משנה אחרת (להלן, ביחד: "האתר"). האתר משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים באמצעות רשת האינטרנט, המוצעים על ידי ספקים ו/או מפרסמים באתר (להלן: "הספק" או "המפרסם"). כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים באתר (להלן: "השירותים", כפי שיפורט להלן), על ידי המשתמשים, ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מי אנחנו: אנו חברת לאסט פרייס בע"מ, ח.פ. 516505500 וכתובתנו: רוז'נסקי 14, ראשון לציון.

פניות לקוחות: בכל שאלה או בקשה בנוגע לשימוש באתר ו/או בשירותים, ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 1-700-70-80-89, באמצעות האתר, באמצעות פנייה דיגיטלית באתר בכתבות: https://www.lastprice.co.il/Contacts או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected].

משלוחים: הלקוח מאשר כי ידוע לו כי החברה מתקשרת עם חברות שליחויות חיצוניות לאספקת המוצרים ו/או כי לעיתים המוצרים מסופקים ישירות על ידי היבואנים. תנאי המשלוח משתנים ממוצר למוצר, וניתן לעיין בהם בדף המוצר. שירות המשלוחים ניתנים בתחומי מדינת ישראל בלבד וידוע ללקוח כי באזורים שמעבר לקו הירוק ייתכן שאספקת המוצר תתארך ותתכן תוספת תשלום בהתאם למיקום היישוב מעבר לקו הירוק.

זמני אספקה: אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המשלוחים בחלונות האספקה כמפורט בהמשך וכאמור באזורים שמעבר לקו הירוק ייתכן שאספקת המוצר תתארך. עקב עומס הזמנות, תקלות למיניהן ו/או נסיבות אחרות, יתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה. במקרים אלה נעשה מאמצים סבירים על מנת לספק את ההזמנה בשעה מאוחרת יותר, או במועד אחר בתיאום מול הלקוח, אולם למעט כפי שנדרש על פי דין, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מעיכוב, אי אספקת הזמנה או כשלים בביצועה. זאת ועוד, יתכן כי חלונות אספקה מסוימים לא יהיו זמינים לביצוע משלוחים בשעות עומס.

הודעות פרסומיות: בעת רישומך ומתן הסכמתך המפורשת להצטרפות לרשימת התפוצה שלנו עשויות להישלח אליך הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, לרבות מידע אודות מבצעים והנחות. שים לב כי בעצם רישומך ומתן הסכמתך המפורשת להצטרפות לרשימת התפוצה שלנו , אתה מסכים לקבלת הודעות פרסומיות כאמור וכן הודעות נוספות הנדרשות לשם אספקת השירות. המשתמש רשאי להסיר את כתובת האי-מייל או כל פרט קשר אחר מרשימת התפוצה שלנו או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה ("Unsubscribe") אשר יופיע בהודעה הרלוונטית או באמצעות פנייה אלינו כאמור לעיל. לפרטים נוספים, נא ראו את מדיניות הפרטיות שלנו בכתובת https://www.lastprice.co.il/Privacy.

סירוב החברה לביצוע הזמנות: שירותי החברה אינם מהווים הצעה בלתי הדירה. קבלת הזמנה מאת המשתמש לרכישת מוצרים תהווה הצעה מצידך לרכישת מוצרים. קבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה, לכיסוי אזור החלוקה הרלוונטי וכן בהתאם לתנאי שימוש אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, ו/או שלא לתת למשתמש כלשהו את הזכות לבצע רכישות ו/או להפחית את כמות המוצרים שהוזמנו, וזאת ללא צורך במתן נימוקים או הצדקות כלשהם. בהקשר זה יובהר כי החברה רשאית לסרב, או להפחית כמות הזמנות, בין היתר, לקבלת הצעות לביצוע הזמנות (א) מגופים קמעונאיים ו/או גופים עסקיים אחרים, וכן (ב) במידה והוזמנו בהזמנה אחת מעל למוצר אחד מאותו סוג. למעט אם נקבע אחרת על ידי החברה באתר, האתר מיועד לביצוע רכישות קמעונאיות בלבד ולא תתאפשר רכישה סיטונאית. האמור בסעיף זה כפוף להגבלות הרכישה החלות על כל מוצר.

1. הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני שאתה משתמש באתר ו/או בשירותים ו/או מבצע רכישה דרך האתר. בעצם ההתחברות, כניסה, פתיחת חשבון (כמפורט להלן), גלישה באתר ו/או שימוש בשירותים ו/או ביצוע רכישה דרך האתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים ב- https://www.lastprice.co.il/Privacy (להלן, ביחד – "התנאים"). אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימושך בשירותים. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

האתר זמין ללקוחות שהם: (א) מעל גיל שמונה-עשרה (18) המחזיקים באמצעי תשלום בתוקף; ו-(ב) בעלי כשירות משפטית לקבל עליהם את התנאים ולכרות הסכם מחייב לפי כל דין או שקיבלו את רשות האפוטרופוס לקבל עליהם את התנאים. לפיכך, הנך מאשר כי אתה בעל הסמכות הנדרשת לקבל עליך את התנאים, ולהיכנס להסכם מחייב עם החברה תחת כל דין, בהתאם לתנאים להלן. אם הינך מתחת לגיל 18, הנך מאשר כי האפוטרופוס שלך עיין בתנאים ואישר אותם. למען הסר ספק, האתר והשירותים מיועדים לצרכנים פרטיים בלבד ומכירה סיטונאית דרך האתר אסורה (אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה באתר). אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, התחברות או מלעשות שימוש בשירותים ו/או באתר, בכל אופן.

2. השירותים והגבלות חשובות

האתר מספק מידע אודות החברה והשירותים המוענקים על ידה ולשם יצירת קשר עם החברה. כמו כן, האתר כולל חנות מקוונת (המיועדת למשתמשים בעלי חשבון, כהגדרתו להלן), בה ניתן לרכוש מגוון מוצרים, כמפורט באתר.

הזמנות שלא באמצעות האתר

החברה רשאית, אך אינה חייבת, לקבל הזמנות למוצרים שלא דרך האתר, ועל הזמנות כאמור שלא בוצעו באחת מחנויות החברה, יחולו תנאים אלה, בשינויים המחויבים. החברה רשאית לסרב או להפסיק לקבל הזמנות באמצעים אחרים כאמור, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. על מנת לבצע הזמנות באמצעות הטלפון, באפשרותך ליצור קשר עם מוקד המכירות ושירות הלקוחות של החברה במספר המופיע לעיל. שים לב שאנו עשויים לאסוף מידע אישי על אודותיך במסגרת הזמנה כאמור, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

הזמנת באמצעות האתר

 • כתנאי מקדים לשימוש באתר וביצוע הזמנה, עליך ליצור חשבון באתר (כהגדרת מונח זה להלן) ולקבל את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 • עליך לבחור את המוצרים אותם הנך מעוניין לרכוש ולהעבירם ל"סל הקניות". שים לב, כי מחירי המוצרים עשויים להשתנות ככל שההזמנה לא תושלם בתוך מסגרת זמן שתיקבע על ידי החברה ותופיע באתר.
 • ניתן להזמין כמויות סבירות של מוצרים, לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית לסרב למכירה מעל לכמויות מסוימות של מוצרים, כפי שייקבע על ידה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • עליך להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים במסך ההזמנה במדויק, לרבות כתובת למשלוח ופרטי אמצעי התשלום. ככל שיימסרו על-ידי הלקוח פרטים שגויים, אנו לא מבטיחים כי המוצרים יגיעו ליעדם או שהליך ההזמנה יושלם. בסיום תהליך ההזמנה באתר תשלח החברה למשתמש הודעת אישור באמצעות דוא"ל.
 • במקרה של טעות בזמינות המוצר ו/או בתיאורו ו/או במחירו ו/או בתמונתו וכו', החברה תהא רשאית לבטל את העסקה בטרם אספקת המוצר ללקוח ותשיב ללקוח את התמורה/חלק מהתמורה אותה שילם בגין המוצר.

מחירים

 • מחירי המוצרים (כולל מע"מ) הנקובים בעת ביצוע ההזמנה באתר, יחייבו את החברה ואת הלקוח. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי במחירים לא ישפיע על הזמנות שבוצעו ואושרו על ידי החברה באמצעות הודעת דוא"ל המאשרת את ההזמנה.
 • בעמוד המוצר הרלוונטי באתר ובהודעת הדוא"ל המאשרת את הזמנתך, יוצג מחיר ההזמנה הכולל וכן יוצג מחיר של כל רכיב בהזמנה, לרבות עלות המוצר ועלות כל שירות נלווה, ככל שחל, כגון: (א) דמי הובלה; (ב) דמי הרכבה; (ג) תוספות למוצרים (לרבות כל פרט שלא נאמר במפורש שמצורף למוצר); ו-(ד) עלות של כל שירות אחר שהחברה ו/או כל גורם שלישי מספקים
 • החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, תנאים נוספים לרכישה. כלל התנאים יפורסמו בעמוד המוצר הרלוונטי באתר.
 • מחירי מבצע למיניהם יחולו אך ורק בתקופת המבצע (נכון למועד אספקת המוצרים) ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). מבצעים יסתיימו בחלוף התקופה הנקובה או עם גמר המלאי, לפי הקודם מבניהם.
 • קופונים, הטבות או שוברים אישיים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה ויחולו כל עוד הקופונים, ההטבות או השוברים בתוקף ביום הרכישה.
 • התשלום עבור המוצרים באתר מבוצע בשקל חדש בלבד.

החברה רשאית לקבוע מעת לעת סכום קנייה מינימאלי לשם ביצוע משלוחים, כפי שיפורסם באתר ובתקנון.

עם מילוי "סל הקניות", הזנת הפרטים המבוקשים בהליך ההזמנה ואישור התשלום, תופיע אסמכתא עם מספר ההזמנה ופרטי ההזמנה. כמו כן, לאחר החיוב ומשלוח המוצרים תישלח ללקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת בדוא"ל או בכל דרך אחרת, וכן ישלח ללקוח דף פירוט עסקה בהתאם לסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.

שעת אישור הליך ההזמנה תיקבע לפי שעון השרת בו מופעל האתר.

ניתן לשלם באתר באמצעות אפליקציית "bit " או באמצעות כרטיס אשראי השייך למזמין ובבעלותו כחוק (החברה רשאית לדרוש מהמזמין להזדהות באמצעות תעודת מזהה). לא ניתן לבצע רכישה באתר באמצעות כרטיס מתנה או תווי קנייה מכל סוג שהם. לא ניתן לשלם עבור הזמנות באתר במזומן ו/או בהמחאות. למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את השימוש באמצעי תשלום מסוימים או להתיר אמצעי תשלום נוספים בכל עת, ולהחיל הסדרי תשלום שונים על אמצעי תשלום שונים וכן לשנות את תנאי התשלום, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

התשלומים באתר עבור הזמנות עשויים להיגבות באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי הסליקה"). החברה רשאית להוסיף או לשנות את ספקי שירותי הסליקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. ספקי שירותי הסליקה מאפשרים לך לבצע תשלומים בצורה מאובטחת באינטרנט באמצעות אמצעי תשלום שונים (כגון כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק). ספקי שירותי הסליקה הם ספקי שירות עצמאיים ולחברה ו/או לנציגיה אין שליטה ו/או כל קשר לספקי שירותי הסליקה. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית, בשום מקרה, לאיכות השירות ו/או לפעולות של ספקי שירותי הסליקה, וכן, החברה לא תישא בכל אחריות לגבי כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לך בשל שימושך בשירותים המוצעים על ידי ספקי שירותי הסליקה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בספקי שירותי הסליקה הוא על אחריותך בלבד וכן באחריותך, בטרם שימושך בשירותים המוצעים על ידי ספקי שירותי הסליקה, לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המצויים באתר ספקי שירותי הסליקה, ולציית לכל אותם התנאים כאמור. הנך מאשר שאתה לוקח על עצמך את הסיכונים בביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי הסליקה.

ככל והחליטה החברה להעניק למשתמשים מתנות ו/או הטבות כלשהן, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. התנאים לקבלת המתנות וההטבות יהיו כמפורט באתר והם כלולים בתנאים אלה על דרך ההפניה.

המוצרים:

 • המוצרים והשירותים המוצעים למכירה דרך האתר, וכל מידע ו/או שירות קשור, לרבות אך לא רק, תיאור המוצרים, המפרט הטכני, תמונות, סרטונים, מידע לגבי שירות ואחריות ו/או כל תוכן אחר ביחס למוצרים ("תכני הספקים"), וכן השירות והאחריות בקשר למוצרים, הינם באחריותם הבלעדית של הספק, היבואן ו/או היצרן של המוצר הרלוונטיים (להלן, ביחד: "הספקים"). החברה אינה אחראית למוצרים ו/או לתכני הספקים ו/או לשירות והאחריות בקשר למוצרים, לרבות שימושך במוצרים, היעדר יכולת להשתמש במוצרים, טיבם ואיכותם של המוצרים, אזהרות הנוגעות למוצרים, וכן הסתמכותך על תכני הספקים אשר מצויים בשירותים, באתר ו/או בכל פרסום אחר מטעם החברה. כל תכני הספקים שמופיעים בשירותים, באתר ו/או בכל פרסום אחר מטעם החברה, ניתנים לחברה על ידי הספקים לצורך המחשה בלבד (אלא אם נאמר אחרת) ולחברה לא תהא כל אחריות ביחס לתכנים אלה. למען הסר ספק, החברה אינה היצרנית, המפעילה ו/או היבואנית של מי מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה על ידה.
 • ההמלצות הניתנות במסגרת האתר לגבי נושאים ומוצרים משקפים אך ורק את עמדת החברה לגבי הנושאים האמורים בו וההסתמכות על המלצות כאמור הן על אחריותך בלבד.
 • על המשתמש בלבד מוטלת האחריות להקפיד ולקרוא את פרטיו המלאים של המוצר המפורטים בדף המוצר וככל שאין כאלו, על המשתמש לברר את פרטיו המלאים של המוצר, כאמור לעיל, טרם הזמנת המוצר. בהינתן הזמנת מוצר ע"י המשתמש, יראו את המשתמש כמי שוויתר על טענה בגין כך שהחברה לא הציגה את הנתונים המלאים אודות המוצר.
 • ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בפרסומים שונים של החברה, לרבות וללא מגבלה ביחס למבצעים, הטבות, מוצרים ושירותים המוצעים על ידה, ובכפוף להוראות הדין החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות כל פרסום כאמור ו/או לחזור בה מכל מבצע או הטבה, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין.
 • החברה תשתדל לספק את כל המוצרים שהזנת בהזמנה, בהתאם לזמינות המוצרים בחברה. החברה אינה מתחייבת כי כל המוצרים יהיו זמינים למשלוח בזמן סביר, גם אם הם מופיעים במלאי באתר וגם אם מופיעים כחסרים במלאי, ולא תהיה לך טענה כלשהי כנגד החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מרשימת המוצרים שהזמנת. למען הסר ספק, לא יגבה תשלום עבור מוצר שלא סופק.
 • רשימת המוצרים המוצעים על ידינו, לרבות באמצעות האתר, כפופה לשינויים בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא מתחייבת לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר וכן היא רשאית לשנות את מגוון המוצרים מעת לעת, ע"י גריעה ו/או הוספה של מוצרים. החברה לא תהיה אחראית במקרה של חוסר במלאי של מוצר כזה או אחר שהוזמן על-ידי המשתמש.

אספקת המוצרים ליעד:

 • כתובת היעד תיבחר על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם לסוג המוצרים, אזור השירות ויכולת האספקה של החברה. ככלל, מועדי האספקה וטווח זמני האספקה ייבחרו גם הם על ידי הלקוח, למעט באספקה לנקודות מסירה או לוקרים. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה בכפוף לתנאי שימוש אלו.
 • החברה תספק רק מוצרים אשר הליך רכישתם הושלם והתמורה בגינם שולמה במלואה, לרבות תשלום דמי הובלה, בכפוף להוראות תקנון זה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בעמוד המוצר.
 • מועדי אספקת המוצרים הם כמפורט בעמוד המוצר והם כוללים ימי עסקים בלבד ממועד קבלת אישור העסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת. על אף האמור, ידוע ללקוח כי באזורים שמעבר לקו הירוק ייתכן שאספקת המוצר תתארך.
 • אספקת המוצרים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות חיצוניות או ישירות על ידי היבואנים ותהא בהתאם לתנאי חברות השליחויות החיצוניות או היבואנים. תנאי המשלוח משתנים ממוצר למוצר, וניתן לעיין בהם בדף המוצר. שירות המשלוחים ניתנים בתחומי מדינת ישראל בלבד וידוע ללקוח כי באזורים שמעבר לקו הירוק ייתכן שאספקת המוצר תתארך ותתכן תוספת תשלום בהתאם למיקום היישוב מעבר לקו הירוק.
 • התשלום עבור דמי ההובלה, כפי שמפורסם בעמוד המוצר באתר, יתווסף לתשלום ויהווה חלק אינטגרלי מהתמורה כאמור. על הלקוח האחריות לוודא שקיימת גישה לאספקת המוצרים למען האספקה שבחר ובין היתר לוודא שניתן לספק את המוצרים למען ללא צורך בהובלה חריגה הכוללת, בין היתר, אמצעים מיוחדים כגון מנוף או הובלה לקומה שניה במבנה ללא מעלית, ובמקרה כזה על הלקוח להודיע לחברה מראש. כן, ידוע ללקוח כי דמי ההובלה אינם כוללים הובלה חריגה כאמור לרבות הובלה במקרים בהם אין גישה ישירה למען האספקה, הובלה לקומה שניה ומעלה במבנה ללא מעלית, הובלה בשעות חריגות החורגות משעות הפעילות של חברות השליחויות, הובלה המצריכה שימוש באמצעים מיוחדים כגון מנוף. במקרים של הובלה חריגה, החברה תגבה תוספת תשלום בהתאם לנסיבות ההובלה ותודיע ללקוח על כך. כמו כן, באזורים שמעבר לקו הירוק ייתכן שאספקת המוצר תתארך ותתכן תוספת תשלום בהתאם למיקום היישוב מעבר לקו הירוק.
 • יתכן שתידרש להציג את פרטי ההזמנה ואת פרטיך לצרכי אימות. בהעדר מענה בכתובת היעד, יוחזרו המוצרים לחברה ומשלוח נוסף יהיה כרוך בדמי משלוח נוספים. באחריות הלקוח לתאם את המשלוח הנוסף. לחלופין, הלקוח יכול לבחור במועד ההזמנה באפשרות השארת המוצרים בסמוך לדלת, כפי שמפורט להלן.
 • מובהר כי במקרה בו יימצא שההזמנה בוצעה על ידי מי שאינו בעליו החוקיים של כרטיס האשראי באמצעותו שולמה ההזמנה, רשאית החברה לבטל את העסקה באופן מידי וללא מתן התראה מוקדמת ולא לספק את המוצרים. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין ביטול ההזמנה, כלפי החברה ו/או מי מטעמה. האמור בסעיף זה לא גורע מזכותה של החברה לכל סעד אחר.
 • אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המשלוחים בהתאם למועדי האספקה המפורטים בעמוד המוצר. עקב הזמנות רבות, תקלות למיניהן, כוח עליון ו/או נסיבות אחרות, יתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה. במקרים אלה נעשה מאמצים סבירים על מנת לספק את ההזמנה בשעה מאוחרת יותר, או במועד אחר בתיאום מול הלקוח. זאת ועוד, יתכן כי חלונות אספקה מסוימים לא יהיו זמינים לביצוע משלוחים בשעות עומס.

השארת מוצרים מחוץ לדלת:

 • ייתכן כי חברת השליחויות תבקש מהלקוח להסכים להשארת המוצרים בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום אחר כמבוקש על ידי הלקוח, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד.
 • יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל להעלות טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן כלפי החברה ו/או מי מטעמה לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה. כאמור לעיל, ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.
 • שים לב כי החברה ו/או מי מטעמה רשאית לסרב להשאיר הזמנות ליד הדלת, לפי שיקול דעתה ובהתאם למוצרים שהוזמנו ושווים.

איסוף עצמי:

 • במוצרים מסוימים, הלקוח יכול לבחור בעת ביצוע הזמנת המוצר באפשרות איסוף עצמי, כלומר לבצע רכישה של מוצרי הצריכה ולהגיע לאסוף את המשלוח ממוקד האספקה שיבחר לאחר קבלת הודעה בהתאם. בהזמנות לאיסוף עצמי לא יהיה חיוב בגין משלוח. האפשרות לאיסוף עצמי תלויה בסוג המוצר וזמינותו וככל ואפשרות זו קיימת, היא תוצג בדף המוצר.
 • שים לב כי החברה רשאית להטיל מעת לעת מגבלות על איסוף עצמי של מוצרים, לרבות לעניין שעת האיסוף ואופן זיהוי הלקוח אשר אוסף את ההזמנה. כמו-כן, יובהר כי הזמנות לאיסוף עצמי לא יוחזקו למעלה מ-72 שעות ממועד ההזמנה, וכי לאחר מועד זה החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה (מבלי לחייב את הלקוח עבור עלות המוצרים) ולחייב את הלקוח בדמי טיפול כפי שיהיו בתוקף באותה העת וכפי שיפורסם באתר. הזמנות לאיסוף עצמי שיבוצעו לאחר השעה 14:00 תחשבנה כאילו בוצעו ביום למחרת ולפיכך תבוצע בהתאם. החברה רשאית לעדכן את דמי הטיפול מעת לעת לפי שיקול דעתה ומבלי להודיע מראש על השינוי.

ביטול הזמנות, החלפות, החזרים וזיכויים:

 • הלקוח רשאי לבטל רכישה של מוצרים שביצע באמצעות האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, באמצעות פניה לחברה תוך 14 יום מיום אספקת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם. כללי ההחזרות והביטולים המפורטים להלן, כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות פרק זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.
 • לקוח שהוא אדם עם מוגבלות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, רשאי לבטל עסקה תוך 4 חודשים ממועד עשיית העסקה, ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה (כמפורט בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן) ,לפי המאוחר ביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הלקוח לחברה, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 • הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול") תיעשה באחת הדרכים המפורטות להלן: (1) בשיחה טלפונית למוקד השירות שמספרו 1-700-70-80-89; (2) בדואר רשום לכתובת: רחוב רוז'נסקי 14, ראשון לציון; (3) בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ; (4) או באמצעות פנייה באתר. בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו ומספר הזהות שלו.
 • שימו לב כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק במוצרים הבאים: (1) טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון מוצרי מזון, פרחים); (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי – אם מועד הביטוי חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; (3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; (4) טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה; ו-(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית. כמו כן, לא ניתן לבטל מוצרים הגייניים לשימוש אישי, כמו טיטולים, סכיני גילוח, שמפו לשיער וכיו"ב. כמו כן, לא ניתן להחזיר מזגנים, רהיטים או כל מוצר שיוצר או הורכב במיוחד עבור הלקוח.
 • בכפוף לתנאי הביטול ולהוראות הדין, החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח תוך 14 ימים מיום מתן הודעת הביטול.
 • שימו לב: החברה שומרת על זכותה לגבות דמי ביטול הזמנה בסך 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) ודמי התקנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה או הפרה חוזית אחרת.
 • בנוסף ובמקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה או הפרה חוזית אחרת, על הלקוח להחזיר את המוצרים לאחד מסניפי החברה, כאשר היה ותידרש הובלה/איסוף המוצרים, האיסוף יתואם עם החברה ויבוצע על חשבון הלקוח.
 • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה או הפרה חוזית אחרת, החברה לא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם. במקרה כאמור, הלקוח יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו נמסר המוצר ללקוח ויודיע על כך לחברה או במקום אחר עליו יוסכם בין הצדדים.
 • מבלי לגרוע מזכותך לביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן כמפורט לעיל, בעת קבלת המשלוח, עליך לבדוק כי רשימת המוצרים בהזמנה, תואמת למוצרים שסופקו לך. ככל שקיימת אי התאמה בין המוצרים לפי בדיקתך או ככל שקיבלת מוצר פגום, עליך להודיע לשירות הלקוחות מיידית עם קבלת המוצר ולא יאוחר מ- 24 שעות ממועד האספקה . שירות הלקוחות יתאם עמך את החלפת או החזרת המוצרים או ביטול ההזמנה לפי המפורט בתקנון זה ועל פי הוראות חוק הגנת הצרכן. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה ולפי מדיניות החלפת מוצרים, להחליף מוצר פגום או להעניק ללקוח שובר זיכוי.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או שלא לאשר הזמנה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: המשתמש הפר הוראות תנאי השימוש; אם במהלך המכירה נעשתה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו; המשתמש מסר במכוון בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע אחר החיוני לצורך השלמת העסקה;נוכח מעשה או מחדל של המשתמש שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו; במקרה שנפלה בהצעה לרכישת המוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. הודעה על ביטול העסקה תימסר למשתמש על פי פרטי ההתקשרות שמסר באתר.
 • מבלי לגרוע מזכות הלקוח לביטול עסקה כנגד קבלת החזר כספי, הלקוח יהא רשאי להחליף מוצר חברה שרכש במוצר אחר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי החברה בסניף ממנו נרכש על חשבון הלקוח ובמסגרת 14 הימים כאמור.
 • הודעה בדבר החלפת המוצר כאמור והשבת המוצר לידי החברה תתבצע באחת הדרכים למתן הודעה על ביטול עסקה כמפורט לעיל ובשינויים המתחייבים.
 • למען הסר הספק, החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול ו/או תשלום בגין הוצאות הרכבה, כאמור לעיל.
 • שווי המוצר המוחלף, לפי העניין, יהיה בשווי הסכום ששילם הלקוח בפועל בגין אותו מוצר מוחלף, אלא אם נגבו דמי ביטול ו/או תשלום בגין הוצאות התקנה, כאמור לעיל (שאז שווי המוצר המוחלף, יהיה בשווי ההפרש שבין הסכום ששילם בפועל הלקוח בגין העסקה לבין הסכום שינוכה).
 • במקרה בו המוצר נשלח ללקוח, יושב המוצר לחברה על חשבון הלקוח, כאשר המוצר שלם, באריזתו המקורית וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

שעות פעילות:

 • ניתן לבצע הזמנות באתר בשעות פעילות האתר. שים לב: הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 14:00 ייחשבו כאילו הוזמנו למחרת יום ההזמנה.
 • שעות הפעילות של מוקדי שירות הלקוחות, כאמור לעיל, זמינים באתר. שעות הפעילות עשויות להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, ללא הודעה מוקדמת ויפורסמו באתר.

פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני:

 • בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 (להלן: "החוק לטיפול סביבתי"), משתמש זכאי לפינוי ללא תמורה של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (להלן: "המוצר הישן") שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל הדומים למוצר אותו רכש באתר. החוק לטיפול סביבתי מגדיר "ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה" באופן הבא: "ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו".
 • המשתמש רשאי למסור את המוצר הישן למוביל שיספק לביתו את המוצר שרכש, במעמד האספקה.
 • לא תתקבל או תפונה "פסולת ציוד וסוללות מזיקה", כמשמעותה בחוק לטיפול סביבתי.
 • בהתאם להוראות נוהל המשרד להגנת הסביבה מיום 24.7.2017, המוצר הישן חייב להיות מנותק טרם פינויו מכל חיבור לתשתיות או לחפצים כלשהם והוא יפונה כשהוא יכול לעבור בבטחה ובחופשיות את מפתן הדירה ו/או הבניין, ללא צורך בפירוק / ניתוק חלקים ממנו.
 • במקרה של "פינוי חריג", כהגדרתו בנוהל המשרד להגנת הסביבה מיום 24.7.2017, ובאישור המשתמש מראש, ניתן יהיה לגבות תשלום בגין הפינוי. כך, למשל, כאשר יש צורך בפירוק חלק מהמוצר הישן לצורך הפינוי (לדוגמה, פירוק דלת מקרר על מנת לפנותו), כאשר המוצר הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שבו אין מעלית או כאשר לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת המוצר הישן (במקרה בו המשתמש מביא בעצמו את המוצר הישן לכניסת הבניין, לא ייגבה תשלום בגין הפינוי).
 • במקרה של מוצר שנאסף עצמאית ממחסני לאסט פרייס בע"מ, זכאי המשתמש, בהתאם לחוק לטיפול סביבתי, למסור, ללא תשלום, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה (בסיווג, כמות ומשקל) למוצר שרכש באתר, ניתן גם למסור את הפסולת באחת מנקודות האיסוף של אקומיוניטי – תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית בע”מ (להלן: "אקומיוניטי"). את רשימת מוקדי האיסוף של אקומיוניטי ניתן למצוא בלינק זה https://www.ecommunity-erp.co.il/recycling-map.

אחריות:

 • במוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, ובלבד שמחירם גבוה מ-150 ₪ ואשר נרכשו לשימוש ביתי ו/או אישי, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 (להלן: "התקנות") והם יסופקו עם תעודת אחריות וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות.
 • בדף המוצר באתר יופיעו פרטים לעניין האחריות למוצר. למען הסר הספק, ככל וישנה סתירה בין האתר או התקנון לבין תעודת האחריות, האחרונה תגבר.

תנאים כלליים נוספים:

 • הגישה לאתר או לשירותים מוצעת בשלב זה ללא תשלום, והחברה שומרת את הזכות לגבות תשלום או עמלה בגין השימוש בהם בשיעורים ובמועדים כפי שתחליט החברה בכפוף לכל דין. יחד עם זאת, הנך אחראי עבור תשלומים לצדדים שלישיים, לרבות בגין שימוש באינטרנט, ברשת הסלולרית או עמלות סליקה שונות.
 • האתר או השירותים עשויים להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-"look and feel", אלגוריתמים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה, תכני ספקים, תוכן גולשים (כהגדרתו להלן) ומאפיינים אחרים אשר זמינים בהם או דרכם (להלן, ביחד: "התכנים").

כל הזכויות באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים שמורות לחברה או ניתנו לה ברישיון כדין.

האתר, השירותים ו/או התכנים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הינו באחריותו הבלעדית, וכי אין לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה, כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש באתר, בשירותים (לרבות כל שירות שמסופק באמצעות האתר או שמוצע באתר) ו/או בתכנים, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד השירותים ולאספקתם, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה המורשים כאמור לעיל, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בשירותים, ולרבות בתכנים, באתר ו/או בכל שירות אחר שיוענק לך על ידי החברה או נציגיה. המשתמש מודע ומסכים לכך שהינו האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות שהתקבלו או נעשו על-ידו כתוצאה ו/או בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בשירותים (לרבות, בנוגע לכל פעולות הקשורות לביצוע תשלומים וכו'). לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, שים לב ששימוש באתר ו/או בשירותים מאפשר הזמנת מוצרים, אך החברה אינה יצרן, יבואן או ספקית של מוצרים כאמור ואין לה כל אחריות ביחס למוצרים כאמור, לרבות שימושך במוצרים, היעדר יכולת להשתמש במוצרים, טיבם של המוצרים, אזהרות הנוגעות למוצרים וכל מידע אחר (לרבות תמונות) אשר ניתן לך ביחס למוצרים. כל מידע, לרבות תמונות, שמופיע באתר ו/או בכל פרסום אחר של החברה ביחס למוצרים, ניתן לחברה על ידי יצרני/יבואני/משווקי המוצר הרלוונטיים ולחברה אין כל אחריות ביחס למידע כאמור. לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר או בשירותים. הטבות, קופונים, מבצעים ופרסומות (ככל שיופיעו בקשר עם מוצרים) אינם מהווים המלצה מצד החברה לרכישת מוצרים ספציפיים ולא מוצרים אחרים. לא תהיה למשתמש כל טענה נגד החברה בגין מצגים בהטבות, קופונים, מבצעים ופרסומות אלה. החברה רשאית לחזור בה מכל מבצע בכל עת לפי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין.

אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.

3. חשבון משתמש

על מנת לבצע הזמנות באתר ו/או להשתמש בחלק מהשירותים, עליך ליצור חשבון באתר באמצעות מילוי פרטיך בטופסי הרישום הרלוונטיים. החשבון יכלול את כל המידע שאותו תמסור או תתבקש למסור באמצעות טופסי הרישום, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "החשבון"). כמו כן, כחלק מהליך פתיחת החשבון יהיה עליך לאשר כי קראת וכי אתה מסכים לתנאים אלו. לחלופין, תוכל לפתוח חשבון באמצעות חשבון רשת חברתית קיים (למשל, חשבון ה-"Google" שברשותך), כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

בעת יצירת החשבון עליך לספק לנו מידע מלא, מדויק ונכון. מובהר כי שימוש בחשבון בנק או כרטיס אשראי שאינו שייך לך או מסירת פרטים שגויים אסורים בהחלט ומהווים עבירה על פי דין. היה וסברנו כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך אתה חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית. כמו-כן, הנך נדרש לאבטחת את המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותים ולדווח לנו על כל חשד לפריצה או שימוש לרעה בחשבונך.

אינך רשאי להחזיק יותר מחשבון אחד (1) פעיל. החשבון מוגן בסיסמא ואתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך.

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

אם ברצונך לבצע שינויים בפרטי חשבונך, תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות החשבון שלך וביצוע עדכון פרטים בעמוד "תיק לקוח" באתר באמצעות הקישור: https://www.lastprice.co.il/Register .כמו-כן, על מנת למחוק את חשבונך, הנך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו: [email protected]. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

מובהר בזאת כי מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

4. הודעות והתראות

השימוש באתר ו/או בשירותים עשוי לכלול קבלת מיילים, הודעות PUSH ו/או מסרונים מהחברה. הינך מסכים בזאת לקבלת כל אלה. הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: לאחר ביצוע תשלום, עדכון על מבצעים ואף התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.

המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות כאמור מהחברה על ידי שינוי ההגדרות בחשבון המשתמש, דרך שירות הלקוחות, או על ידי בחירת באפשרות ההסרה המצויה בהודעות אלה.

5. מכירה אישית

עבור חלק מהמוצרים הזמינים באתר ובהתאם למצוין בדף המוצר, הלקוח יכול להגיש הצעה לרכישת המוצר במחיר הגבוה ממחיר המינימום והנמוך ממחיר המקסימום להצעת הצעות המופיע בדף המוצר ("מכירה אישית"). לכל לקוח 5 ניסיונות לזכות במוצר במכירה אישית במהלך 60 דקות, החברה רשאית להעניק ללקוח מספר ניסיונות נוסף לבחירתה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמידה והצעת הלקוח תזכה במחיר המוגדר במערכת, תיווצר הזמנה באופן מיידי ("מחיר הזכייה"). על מנת שהלקוח יוכל להשתתף במכירה אישית ולהגיש הצעות כאמור, עליו להתחבר לאזור האישי שלו באתר ולהזין את פרטיי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום שברשותו.

מחירי המינימום אינם קבועים והם משתנים מעת לעת. שימו לב כי למחיר הזכייה במכירה האישית עשויות להתווסף עלויות שונות כגון דמי משלוח, כאמור בתנאי השימוש אלה ובהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המוצר באתר.

יתכנו מקרים בהם תבוטל הצעתו של זוכה במכירה אישית במידה וקיים חשש לאי כשירות הלקוח, או במקרה שתקלה טכנית גרמה להפרעה כלשהי במהלך או סיום המכירה האישית. במקרה כאמור, ההצעה תבוטל ולא תהיה לה תוקף וככל שנגבה מהלקוח סכום כלשהו, הוא יוחזר ללקוח. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח ו/או למשתתפים במכירה אישית.

ההשתתפות במכירה היא אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד. ניתן להשתתף במכירה אישית באמצעות האתר בלבד, ודין מכירה אישית הוא כדין הזמנה רגילה באתר. אין כפל מבצעים והנחות על מוצרים במכירה אישית.

במקרה שאזל המוצר מהמלאי או שלא נתקבל אישור לעסקה ע"י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום המכירה, תהיה רשאית החברה להודיע ללקוח על ביטול זכייתו במכירה האישית, באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה טלפונית, הודעת פקס, או בהודעה לחשבון הלקוח באתר.

6. הטבות ומבצעים

על אף האמור בתנאי שימוש אלה, ייתכן שמעת לעת, יוצעו מוצרים באתר במסגרת מכירה מיוחדת (להלן: "המבצע"). המחירים הרלוונטיים למבצע יחולו אך ורק בתקופת המבצע (נכון למועד אספקת המוצרים) ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מבצעים יסתיימו בחלוף התקופה הנקובה או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם ובהתאם לתנאי המבצע הרלוונטי שיפורסמו באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין.

קופונים, הטבות או שוברים אישיים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה ויחולו כל עוד הקופונים, ההטבות או השוברים בתוקף ביום הרכישה. השימוש בקופון הנחה מותנה בבדיקת זכאות על פי מספר לקוח, משתמש, מספר טלפון ו/או תעודה מזהה. קופון הנחה עשוי שיהא מוגבל למספר מימושים ו/או מלאי הטבות ו/או תוקף הקופון. לא ניתן לעשות שימוש או לקבל החזר, במקרה של שובר שפג תוקפו. קופוני הנחה אינם תקפים במכירות אישיות ו/או במבצעים. על המשתמש חלה האחריות להחיל את הנחת הקופון בסל הקניות טרם ביצוע התשלום. החברה תהא רשאית לבטל הנחת קופון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

נקודות קרדיט: בנוסף, החברה עשויה להעניק מעת לעת נקודות קרדיט למימוש עבור הזמנות באתר. יחס ההמרה של נקודות הקרדיט זהה לשקלים חדשים (למען הסר ספק 1 נקודת קרדיט = 1 שקלים חדשים). הקרדיט הוא סכום היתרה הצבור של הלקוח, מכל סיבה שהיא. הקרדיט עומד לזכות הלקוח למימוש ברכישה ו/או הנחה על כל קטלוג המוצרים המלא באתר (למעט מוצרי תיירות ו/או מוצרים שמופעלים או יופעלו על ידי צד ג'). לא ניתן לממש נקודות קרדיט במכירות אישיות. בעת מימוש קרדיט מכל סוג שהוא על סכום התשלום באמצעות הקרדיט לא תהיה צבירת נקודות או קרדיט נוסף מכל סוג. החברה רשאית לשנות את יחס ההמרה של הנקודות בכל נקודת זמן. תוקף נקודות הקרדיט הן על פי המבצע / הדרך בה הלקוח צבר את נקודות הקרדיט, כמפורט בתנאי המבצע הרלוונטי. קרדיט אשר פג תוקפו יימחק באופן אוטומטי וללא הודעה מוקדמת, ולא יעמוד עוד לזכות הלקוח. לא ניתן להמיר קרדיט לשקלים ובמקרה של ביטול עסקה שחלקה או כולה שולמה בנקודות קרדיט, לא יוחזר כסף ללקוח, ויוחזר ללקוח קרדיט בהפחתת עלויות ביטול וכל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

7. מועדון הפלוס

החברה מפעילה מועדון לקוחות בשם "מועדון הפלוס+" (להלן: "המועדון"), אליו משתמשים רשאים, אך לא חייבים, להצטרף בעלות שתפורסם באתר. להסדרי "מועדון הפלוס+", הנכם מוזמנים להיכנס לקישור הבא: https://www.lastprice.co.il/Plus. בהצטרפות אל המועדון, אתה מאשר כי קראת והסכמת לתנאים המפורטים להלן:

הצטרפות למועדון הלקוחות

 • כל משתמש שהינו אדם פרטי אשר מלאו לו 18 שנים רשאי לבקש להצטרף למועדון, המופעל ומנוהל על ידי החברה (להלן: ״חבר המועדון״), באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחר שתפורסם על ידי החברה מעת לעת, בכפוף לתשלום דמי הצטרפות למועדון. שים לב, כחלק מההצטרפות למועדון, ייתכן ותידרש למסור לנו מידע אישי מסוים, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.
 • החברות במועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. זיהוי חבר המועדון יעשה באמצעות התחברות לחשבון הלקוח אשר באמצעותו נרשם הלקוח לאתר ו/או בדרך אחרת שתיקבע לפי החלטת החברה ועשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • באחריות חבר המועדון לוודא כי פרטיו כפי שהם רשומים במאגרי החברה מעודכנים, ובמקרה של שינוי כתובת, טלפון נייד או כל פרט אחר הנדרש לצורך הרישום למועדון, יש לעדכן את החברה.
 • תוקף החברות במועדון הלקוחות "מועדון הפלוס" הוא 12 חודשים החל מיום ההצטרפות או חידוש החברות במועדון הלקוחות. חידוש החברות במועדון יבוצע בהתאם להוראות החברה כפי שיפורסמו באתר מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור הצטרפות למועדון ולשנות או לבטל את גובה דמי ההצטרפות (או החידוש) למועדון מעת לעת, לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. ככל ששונו דמי ההצטרפות במהלך תקופת חברותו של חבר מועדון, יחול השינוי לגבי תקופת החידוש בלבד.
 • החברה תהיה רשאית לדחות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק את סירובה. מובהר, כי ההצטרפות למועדון וקבלת הטבות מכוחו, הינם ללקוחות פרטיים לשימוש אישי ו/או משפחתי בלבד ואינם ניתנים ללקוחות עסקיים, אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברות במועדון ו/או מימוש נקודות (כהגדרתם להלן) הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 • בביטול החברות במועדון, הנך מאשר כי אתה מוותר על הזכויות וההטבות שנצברו לזכותך במועדון, לרבות הנקודות שנצברו.
 • דמי ההצטרפות והחברות במועדון אינם ניתנים להחזרה, מכל סיבה, אלא אם בוטלה החברות בתוך 14 יום מיום ההצטרפות (בכפוף לכך שלא נוצלה הטבת ההצטרפות למועדון או כל הטבה אחרת המוענקת לחברי המועדון בלבד).

הטבות "מועדון הפלוס+"

 • במסגרת המועדון, כל חבר מועדון יוכל ליהנות ממבצעים ומחירים המיועדים לחברי מועדון בלבד, כפי שמופיע באתר, וכן מהטבת יום הולדת ואפשרות החזרת מוצרים מורחבת, כמפורט בעמוד המועדון באתר בכתובת https://www.lastprice.co.il/Plus.

8. שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר או בשירותים. פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר או בשירותים. אנא קרא הגבלות אלו בעיון. אי עמידה באחת מההוראות המצוינות להלן עשויה להביא לידי הגבלת או סיום השימוש שלך באתר או בשירותים (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), ואף עשויה לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית. למען הסר ספק, המונח "תכנים" כולל גם תוכן גולשים, כהגדרת מונח זה לעיל.

אלא אם כן הדבר הותר במפורש על פי תנאים אלה או בכתב על ידינו, אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי): (א) להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר ו/או מהשירותים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש את פעולת האתר ו/או השירותים, השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר ו/או השירותים, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר ו/או השירותים ו/או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי על תשתית האתר, כפי שייקבע על ידינו; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת או עשויה להשתמש על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או לשירותים; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש דומה בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לאסוף, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת, לערוך הנדסה הופכית, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי; (יא) לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בשירותים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר, השירותים והתכנים; (יג) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או לשירותים; (יד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים ו/או מהאתר; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לשירותים ו/או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב אחר אשר עשויים להזיק, להפריע או לפלוש בפועל או באופן פוטנציאלי; (טז) להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימושו הפרטי של המשתמש ואשר מהווה מטרד לחברה ו/או למשתמשים ו/או לכל מטרה בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר ו/או בשירותים; (יז) להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג' ו/או שלא על פי דין; ו/או (יח) להפר אי אלו מהתנאים.

9. מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע שאתה משתף איתנו. אנו מאמינים כי יש לך את הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע למידע שאנו אוספים כאשר אתה משתמש באתר ו/או בשירותים. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת בפירוט במדיניות הפרטיות שלנו (הזמינה לעיון בלינק זה - https://www.lastprice.co.il/Privacy ), אשר משולבת בתנאים אלו על דרך ההפניה. אתה מסכים כי אנו עשויים להשתמש במידע אישי שאתה מספק לנו או מעמיד לרשותנו בהתאם למדיניות הפרטיות. אם אתה מתכוון לגשת או להשתמש באתר ו/או בשירותים, תחילה עליך לקרוא ולהסכים למדיניות הפרטיות.

שים לב שאנו עשויים לאסוף, לחשוף, לפרסם ולהשתמש בכל מידע אנונימי ולא מזוהה, כגון מדדי ביצוע, הנובעים משימושך באתר ו/או בשירותים, על מנת לספק ולשפר את התוכנות והשירותים שלנו, לכל מטרה עסקית לגיטימית אחרת. אנו נישאר הבעלים הבלעדי של מידע כזה.

10. זכויות קניין רוחני

האתר, השירותים והתכנים שבהם, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד – "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, חוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

התנאים אינם מקנים לך זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת הניתנת לביטול בהתאם לתנאים. אין בתנאים אלה כדי להוות וויתור על הקניין הרוחני שלנו על פי כל דין.

היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי פעילות או איכות השירותים ("פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, ללא קבלת אישור המשתמש, לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא.

11. סימני מסחר ושמות מסחריים

סימני המסחר והלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה (להלן – "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) המובאים במסגרת השירותים שייכים לבעליהם (להלן – "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים (לרבות אך לא רק, של הספקים), מובאים (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

12. פרסומים מסחריים

במהלך השימוש באתר, המשתמש עשוי להיחשף למודעות מסחריות או פרסומים המפורסמים על-ידי החברה ו/או צדדים שלישיים. כל המידע המופיע במודעות המסחריות או הפרסומים שייך לאותם צדדים שלישיים והינו באחריותם הבלעדית, והוא ניתן למשתמשים "כמות שהוא" (AS IS). לחברה אין כל התחייבות או אחריות בהתייחס למידע זה, בין אם לחברה יש שליטה על פרסומים מסחריים אלו, ובין אם לאו. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש כתוצאה או בקשר למודעות או פרסומים אלו. האחריות לתוכן המידע והמסרים המסחריים שאינם מטעמה של החברה חלה על הגורמים המפרסמים בלבד. שילוב המידע והמסרים המסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד של החברה לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה כחלק מהפרסומים.

13. תוכן גולשים

ייתכן ובמסגרת השימוש באתר תהא לך האפשרות להעלות ו/או לפרסם ו/או לחלוק עם משתמשים נוספים של האתר מידע, דירוגים, חוות דעת ותכנים נוספים, בנוגע למוצרים הזמינים באתר (להלן, ביחד: "תוכן גולשים") . החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה העלולים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת תוכן גולשים או בקשר להעלאה כאמור. הנך מסכים ומאשר כי אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן הגולשים שהנך מפרסם באמצעות האתר ולהשלכות של השימוש בתוכן זה על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר בזאת כי תוכן גולשים הנמסר לפרסום על ידי המשתמשים אינו מבטא את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומו כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו.

בעת שאתה מעלה לאתר ו/או מוסר לחברה תוכן גולשים עליך להקפיד שתוכן גולשים זה יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להעלות לאתר ו/או למסור לחברה כל תוכן (א) הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות זכויות יוצרים; (ב) היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם; (ג) בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב; (ד) המציג קטינים באופן מיני; (ה) בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה, או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, אלים או פוגע ברגשות הציבור; (ו) שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; (ז) המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; (ח) המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם, לרבות תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (ט) המקדם מודעות מסחריות או פרסומות ללא קבלת אישור מהחברה; (י) המביע או מרמז באופן שקרי כי תוכן כאמור הינו בחסות החברה או הינו מקודם על ידי החברה, או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת; ו-(יא) האסור לפי דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, או לפי תנאי שימוש אלה. בנוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק, ה"שימושים האסורים" המפורטים לעיל, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תוכן הגולשים.

יובהר בזאת כי מסירת תוכן גולשים לפרסום באמצעות האתר אינה מחייבת את החברה לפרסם או להוסיף לפרסם תוכן גולשים זה באתר. החברה אינה מתחייבת, אפוא, שתוכן גולשים שפרסמת באתר במועד מסוים ימשיך להתפרסם גם בהמשך. במידה והנך סבור כי תוכן גולשים הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת סעיף 12 "נוהל הודעה והסרה" להלן.

14. נוהל הודעה והסרה

הנך רשאי לפנות לחברה בדואר אלקטרוני ולבקש מחיקת כל חומר שמסרת לפרסום באתר. החברה תשתדל למלא אחר בקשתך, אולם היא אינה מתחייבת להיענות בכלל, או בתוך פרק זמן מסוים. ידוע לך כי קיימות נסיבות שימנעו מחיקת חומר לפי בקשתך.

במידה ומוצגים באמצעות האתר ו/או השירותים תוכן גולשים שבבעלותך ולדעתך מפר זכויות קניין רוחני שלך , לרבות זכויות יוצרים שלך, ו/או תכנים פוגעניים, לרבות תכנים הפוגעים בפרטיותך, בלתי הולמים, המהווים דיבה, ו/או המכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירם באמצעות כתובת הדוא"ל [email protected] תוך הפנייה מדויקת לתוכן הגולשים המפר, פירוט טענותיך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין זה. החברה לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

15. זמינות האתר

זמינות ופונקציונאליות האתר ו/או השירותים תלויה בגורמים שונים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או צדדים שלישיים אחרים. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהשירותים יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לתקלות כאמור; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כוח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרשנה פעולות תחזוקה אשר צפויות להשפיע על זמינות השירותים, עשויה החברה (אך לא חייבת) להודיע על כך מבעוד מועד.

16. קישורים לאתר וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים

אנו מברכים קישורים לאתר. הנך רשאי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור (א) מוביל לאתר האינטרנט הראשי של לאסט פרייס שכתובתו בראש התנאים, (ב) אינו מצהיר במפורש או במשתמע על כל קשר או אישור של האתר עם אתר האינטרנט שלך ו/או מוצרים או שירותים שאינם ניתנים על ידי לאסט פרייס, ו/או (ג) אינו מתאר את החברה באופן כוזב או פוגעני. אינך רשאי לקשר לאתר שלנו מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו. בכל מקרה שבו אתה מקשר לאתר הנך מצהיר כי האתר שלך אינו מכיל תוכן שאינו חוקי, פוגע או מפר זכויות של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אוסרת על הצגת האתר בצורת מסגור (framing) או in-line linking.

קישורים מסוימים המופיעים באתר, מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של לאסט פרייס ושאינם בשליטתה, לרבות אתרים של צדדים שלישיים. הקישור למקורות אלה שאינם בשליטת החברה, מובא לנוחיותך בלבד ולאסט פרייס שומרת את הזכות למחקם בכל עת. החברה אינה אחראיים לזמינותם של אתרים או שירותים כאמור, אינה תומכת בהם או אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל שירות, פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתר או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור בכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו של המשתמש על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתר או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתר ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

17. היעדר אחריות

במידה המרבית המותרת על פי דין ולמעט כאמור במפורש בתנאים אלה, האתר, השירותים וכל התכנים באתר, לרבות תוכן גולשים ותכני ספקים, ניתנים "כמו שהם" (AS-IS), והחברה, לרבות ספקיה, מנהליה, מחזיקי המניות שלה, דירקטורים, קבלני המשנה שלה, עובדים, גורמים קשורים, סוכנים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי החברה"), אינם נושאים בכל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לשימוש, לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, לאמינות השירותים ו/או התכנים ו/או תוכן גולשים ו/או תוכן ספקים ו/או כל מידע אחר שיופק מהשימוש באתר ו/או השירותים וכן בכל אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות תחת הדין אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. שימושך באתר ו/או בשירותים הוא באחריותך הבלעדית.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים כי (א) השירותים ו/או האתר ו/או התכנים ו/או תכני הספקים ו/או תוכן הגולשים הינם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מכל וירוסים, פגמים, "תולעים", רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (ב) כי כל השגיאות, התקלות או הפגמים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או בתכני הספקים ו/או תוכן הגולשים יתוקנו, ו/או החברה תתקן כל טעות או ליקוי כאמור, ו/או (ג) השימוש, אי היכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים, יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר, באמצעים דיגיטליים אחרים לצורכי השירותים ו/או בתכנים ו/או בתכני הספקים ו/או תוכן הגולשים הנם באחריותו הבלעדית.

החברה אינה היצרן, היבואן או הספקית של המוצרים המוצעים באמצעות האתר, ובמידה המקסימלית האפשרית על-פי דין, אין לה כל אחריות ביחס למוצרים כאמור, לרבות לתוצאות שימושך במוצרים, היעדר יכולת להשתמש במוצרים, טיבם של המוצרים, אזהרות הנוגעות למוצרים, שירות ואחריות בקשר למוצרים, מידע אשר נמסר לך ביחס למוצרים. זאת ועוד, החברה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו, מכל סוג, הנובע במישרין או בעקיפין משימושך או משימוש כל צד שלישי במוצרים והנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או זכות תביעה בהקשר זה. למען הסר ספק, התכנים, לרבות כל תוכן ספקים ו/או תוכן גולשים ביחס למוצרים, ובכלל, ניתן לחברה על ידי הספקים או המשתמשים (לפי ההקשר) ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות לתכנים אלו, למהימנותם, אמינותם, דיוקם ו/או שלמותם, והסתמכותך עליהם היא על אחריותך הבלעדית.

באחריותך לקרוא בעיון את התוויות ו/או הוראות השימוש הנלוות לכל מוצר שתזמין לפני השימוש בו, לרבות וללא מגבלה, אזהרות לעניין אופן השימוש במוצר, דרישות חומרה/תוכנה, סביבות התקנה, אלרגנים, רגישויות, מגבלות גיל, הוראות שימוש וכיו"ב.

18. הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, אך לא רק, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) כתוצאה או הנובעים מתנאי שימוש אלה ו/או מהשירותים ו/או מהאתר ו/או מהתכנים (לרבות תכני ספקים ו/או תוכן גולשים) ו/או מכל מוצר ו/או משירותים נלווים למוצרים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש בהם, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים תוגבל לסכום אותו שילם בפועל המשתמש לחברה עבור השירות אשר יצר עילה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.

19. שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו בשירותים, באתר ו/או בתכנים שלא כדין; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (ד) שימוש בכל מוצר ו/או כל טענה הנוגעת למוצרים ו/או לשירותים הקשורים אליהם; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו בשירותים, באתר או בתכנים (לרבות תוכן גולשים ותכני ספקים). מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום ההתקשרות עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי כאמור, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה מלאה אתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

20. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת, לרבות מדיניות הפרטיות וכל מדיניות אחרת המשולבת בהם, ובאחריות המשתמש לעיין לעיתים קרובות בתנאים אלו. בכל מקרה של שינוי מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר ו/או נשלח אליך דואר אלקטרוני (במידה שסיפקת לנו כתובת דואר אלקטרוני ושהסכמת לקבל דיוור מטעמנו) בנוגע לשינוי כאמור. שינויים מהותיים אלה ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה כזו נמסרה באתר שלנו או נשלחה באמצעות דואר אלקטרוני כאמור (המוקדם מבין המועדים). כל שאר השינויים בתנאים אלה ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה לכך שהשינויים יחייבו אותך. במקרה שנצטרך לשנות את התנאים כדי לעמוד בדרישות הדין, השינויים יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

21. הפסקת פעילות ו/או שינויים באתר ובשירותים

החברה שומרת לעצמה את הזכות ורשאית ללא הודעה מוקדמת ובכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים: (א) תיקונים, שינויים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר; ו-(ב) להפסיק, להגביל ו/או לחסום את פעילות האתר ו/או השירותים, באופן זמני או לצמיתות (בין היתר, מבלי לגרוע, בשל פעולות שנעשות על-ידך בזדון בקשר עם השירותים או האתר), וכל האמור בסעיף זה, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין. הנך מסכים כי החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין השינויים ו/או הפסקות הפעילות ו/או כל תקלה או שגיאה שעשויים להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים ו/או הפסקת פעילות, לרבות אבדן מידע ו/או כל נזק נטען אחר הכרוך בהם. בעת סיום התנאים כמפורט בסעיף זה: (i) כל הזכויות המוקנות לך לעיל יסתיימו באופן אוטומטי, (ii) תחויב להפסיק לאלתר כל שימוש באתר או בשירותים. הוראות תנאים אלה שעל פי טבען ותוכנן חייבות לשרוד את סיום תנאים אלה על מנת להשיג את המטרות הבסיסיות של תנאים אלה, ישרדו את סיום תנאים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

22. כללי

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לשירותים ו/או לאתר או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך בשירותים תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, אנו רשאים לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהשירותים, ו/או מהאתר ו/או מהתנאים, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, ו-(י"א) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית.

23. שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] , ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

חזרה למעלה

זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה

במשלוח הטופס אני מסכים לקבל לכתובת המייל שלי פרסומות ועדכונים מאתר לאסטפרייס.